Biblioteka Wydziału Zarządzania
ul. Fordońska 430, 85-792 Bydgoszcz, (pok. 01)
tel. 52 340-8470
bibinhe@pbs.edu.pl

Bibliotekę prowadzi:
mgr Karolina Siuda

Szanowni Użytkownicy!
Na podstawie Zarządzenia Nr Z.173.2019.2020 informujemy, że z dniem 26 kwietnia 2021 nastąpiło zamknięcie biblioteki WZ. Zwrot książek – wyłącznie w Bibliotece Głównej UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, bud. RCI.

Pytania można kierować na adres email: bibinhe@pbs.edu.pl lub wypozyczalnia@pbs.edu.pl


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl