Publikacje pracowników PBŚ

Bibliografia publikacji pracowników PBŚ

Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej tworzona jest w systemie Expertus. Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników PBŚ począwszy od 1996 r.  Bibliografia zawiera opisy: monografii, rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów z czasopism, referatów (oraz streszczeń) z konferencji naukowych, patentów, wzorów użytkowych, wystaw polskich oraz zagranicznych i in. Od 2011 r. opisy publikacji uzupełniane są o punktację zgodnie z rozporządzeniami MNiSW oraz IF na podstawie bazy JCR. Bibliografia  aktualizowana jest codziennie.

Analiza i Ranking

Dzięki dodatkowym funkcjom „Analiza” i „Ranking” bibliografia spełnia również funkcję bibliometryczną, umożliwiając pracownikom sporządzanie zestawień oraz ocenę swoich publikacji.

Moduł zgłoszeniowy

Instrukcja wprowadzania opisów publikacji do bazy. Od 2014 r. pracownicy mają możliwość samodzielnego wprowadzania opisów swoich publikacji do bazy poprzez moduł zgłoszeniowy. Do opisu należy dołączyć plik PDF (max. 8 MB), z pełnym tekstem artykułu lub referatu z konferencji, skanem rozdziału monografii, podręcznika lub pracy zbiorowej. Skan powinien zawierać kartę tytułową i spis treści. Służą one wyłącznie do weryfikacji opisów i nie są udostępniane publicznie. Pliki zawierające publikacje napisane cyrylicą prosimy o przesłanie mailem do Sekcji Ewidencji Osiągnięć Naukowych.

Wprowadzaniem i korektą opisów publikacji pracowników PBŚ dla poszczególnych Wydziałów zajmują się pracownicy Sekcji Ewidencji Osiągnięć Naukowych:

WHiBZ, WRiB, WZ – Zofia Kukurowska, kukoz@pbs.edu.pl
WBAiIŚ, WIM, WTIiE, WTiICH, IMiF – Barbara Zielińska, zielinska@pbs.edu.pl

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel.: 52 340-81-43


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl