Publikacje pracowników PBŚ

Bibliografia publikacji pracowników PBŚ

Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej tworzona jest w systemie Expertus. Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników PBŚ począwszy od 1996 r.  Bibliografia zawiera opisy: monografii, rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów z czasopism, referatów (oraz streszczeń) z konferencji naukowych, patentów, wzorów użytkowych, wystaw polskich oraz zagranicznych i in. Od 2011 r. opisy publikacji uzupełniane są o punktację zgodnie z rozporządzeniami MNiSW oraz IF na podstawie bazy JCR. Bibliografia  aktualizowana jest codziennie.

Analiza i Ranking

Dzięki dodatkowym funkcjom „Analiza” i „Ranking” bibliografia spełnia również funkcję bibliometryczną, umożliwiając pracownikom sporządzanie zestawień oraz ocenę swoich publikacji.

Zgłaszanie dorobku naukowego – Centrum Nauki PBŚ. Sekcji Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej.


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl