Publikacje pracowników PBŚ

Bibliografia publikacji pracowników PBŚ

Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej tworzona jest w systemie Expertus. Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników PBŚ począwszy od 1996 r.  Bibliografia zawiera opisy: monografii, rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów z czasopism, referatów (oraz streszczeń) z konferencji naukowych, patentów, wzorów użytkowych, wystaw polskich oraz zagranicznych i in. Od 2011 r. opisy publikacji uzupełniane są o punktację zgodnie z rozporządzeniami MNiSW oraz IF na podstawie bazy JCR. Bibliografia  aktualizowana jest codziennie.

Analiza i Ranking

Dzięki dodatkowym funkcjom „Analiza” i „Ranking” bibliografia spełnia również funkcję bibliometryczną, umożliwiając pracownikom sporządzanie zestawień oraz ocenę swoich publikacji.

Zgłaszanie dorobku naukowego

 • opisy bibliograficzne w bazie Bibliografia publikacji pracowników PBŚ tworzone są na podstawie dostarczanych przez autorów oryginałów lub skanów publikacji
 • publikacje należy przesyłać na bieżąco po ich opublikowaniu, w formie elektronicznej
 • zgodnie z zarządzeniem nr Z.128.2021.2022 z dnia 2022-04-28, pracownik dołącza stosowne upoważnienie do wykazania osiągnięcia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
 • wprowadzaniem i korektą opisów publikacji pracowników PBŚ dla poszczególnych Wydziałów zajmują się pracownicy Działu Nauki i Ewaluacji:
   WHiBZ, WRiB, WZ – Zofia Kukurowska, zofia.kukurowska@pbs.edu.pl
   WBAiIŚ, WIM, WTIiE, WTiICH(w tym IMiF), WSP – Barbara Zielińska, zielinska@pbs.edu.pl

  Dostarczane materiały powinny zawierać następujące elementy opisu:

 • dla artykułów
  pierwszą i ostatnią stronę artykułu
  tytuł czasopisma, rok wydania, numer, numery stron artykułu
 • dla rozdziałów z książek
  pierwszą i ostatnią stronę rozdziału
  okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści
 • dla książek i monografii
  okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz ostatnią stronę książki
 • inne formy publikacji
  dane pozwalające na identyfikację dokumentu
 • Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel.: 52 340-81-43


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl