E-zasoby

W poniższej tabeli prezentujemy elektroniczne zasoby licencjonowane (dostępne wyłącznie dla studentów i pracowników PBŚ) oraz wybór ogólnodostępnych baz danych i katalogów czasopism elektronicznych.

Nazwa Zakres tematyczny Typ zasobu
ACADEMICA interdyscyplinarny
ACS Publications chemia czasopisma elektroniczne
AGRO rolnictwo, nauki przyrodnicze baza bibliograficzno-pełnotekstowa
APS fizyka czasopisma elektroniczne
Arianta interdyscyplinarny katalog polskich czasopism elektronicznych
BazEkon nauki ekonomiczne i społeczne baza bibliograficzno-pełnotekstowa
BazTech nauki techniczne, ścisłe i ochrona środowiska baza bibliograficzno-pełnotekstowa
BazTOL nauki techniczne przewodnik dziedzinowy
Bazy Biblioteki Narodowej interdyscyplinarny bazy bibliograficzne
DOAJ – Directory of Open Access Journals interdyscyplinarny katalog czasopism otwartych
Ebookpoint BIBLIO informatyka e-książki
EBSCOhost interdyscyplinarny bazy bibliograficzno-pełnotekstowe
IBUK Libra interdyscyplinarny książki elektroniczne
IEEE Xplore Digital Library elektrotechnika, informatyka, elektronika baza pełnotekstowa
InCites interdyscyplinarny narzędzie bibliometryczne
InPro Badania Dostępna wyłącznie w PIN. patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe pełnotekstowa
Nature interdyscyplinarny czasopismo elektroniczne
Polish Scientific Journals Database fizyka, chemia, nauki o zdrowiu baza bibliograficzno-abstraktowa
Reaxys chemia i nauki pokrewne bibliograficzno-abstraktowa
Science interdyscyplinarny czasopismo elektroniczne
Science Direct interdyscyplinarny czasopisma elektroniczne
SciVal interdyscyplinarny narzędzie bibliograficzno-bibliometryczne
Scopus interdyscyplinarny baza bibliograficzno-bibliometryczna
SIGMA-NOT Instrukcja korzystania>>> interdyscyplinarny czasopisma elektroniczne
Lista czasopism
SIGŻ rolnictwo i nauki pokrewne baza bibliograficzno-pełnotekstowa
SpringerLink interdyscyplinarny czasopisma elektroniczne
Veterinary Source weterynaria, zootechnika czasopisma elektroniczne
Web of Science interdyscyplinarny bazy bibliograficzno-bibliometryczne
Wiley Online Library interdyscyplinarny czasopisma elektroniczne

Zasady korzystania z elektronicznych zasobów licencjonowanych

  • do korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych uprawnieni są pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych PBŚ
  • licencjonowane zasoby elektroniczne udostępniane są ze wszystkich komputerów zarejestrowanych w sieci komputerowej PBŚ
  • dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z komputerów osobistych mają wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci Uczelni, którzy posiadają aktywne konto czytelnika w komputerowym systemie bibliotecznym
  • udostępnianie zasobów elektronicznych, na których korzystanie Biblioteka PBŚ wykupiła lub uzyskała licencje właścicieli lub dostawców, odbywa się wg umów licencyjnych
  • korzystających z zasobów elektronicznych zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w licencji udzielonej PBŚ
  • zabronione jest w szczególności kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim (odpłatne i nieodpłatne) w jakiejkolwiek postaci i formie, powielanie, kopiowanie, przesyłanie, usuwanie, modyfikowanie treści oraz podejmowanie innych działań mogących naruszać prawa autorskie licencjodawcy
  • w razie stwierdzenia naruszenia warunków licencji całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do licencjodawcy ponosi korzystający
  • zdalny dostęp do zasobów licencjonowanych poza siecią, realizowany jest tylko dla studentów i pracowników PBŚ posiadających aktywne konto w systemie bibliotecznym.

 


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl