Normy i opisy patentowe

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej

 • działa w Czytelni Norm i Patentów BG PBŚ, na podstawie umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) i posiada Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI
 • udostępnia normy i wydawnictwa normalizacyjne PKN
 • umożliwia korzystanie z pełnych tekstów norm, dokumentów i wydawnictw normalizacyjnych w formie elektronicznej, do których dostęp możliwy jest na miejscu, a kopiowanie fragmentów norm – wyłącznie przez studentów i pracowników PBŚ do celów dydaktyczno-naukowych
 • posiada w swoich zbiorach archiwalne normy branżowe (BN) oraz wycofane Polskie Normy (PN)
 • udziela informacji normalizacyjnej w zakresie:
  • aktualności Polskich Norm, poprawek i zastąpień PN, projektów norm, ceny norm i innych dokumentów normalizacyjnych
  • wyszukania tematycznych wykazów norm
  • archiwalnych norm branżowych, wycofanych PN
 • pracownicy PIN prowadzą szkolenia studentów z zakresu zagadnień normalizacyjnych
 • polecane zasoby:

Opisy patentowe

 • opisy patentowe w wersji drukowanej (do końca 2012 r.) udostępnia się w Czytelni Norm i Patentów BG PBŚ
 • opisy patentowe w wersji elektronicznej dostępne są z witryny Urzędu Patentowego RP
 • pracownicy Czytelni Norm i Patentów udzielają informacji patentowej na podstawie posiadanych zbiorów oraz zasobów sieciowych
 • w Czytelni Norm i Patentów dostępna jest baza InPro Badania, która zawiera pełne teksty opisów patentowych (dla wynalazków) i opisów ochronnych (dla wzorów użytkowych), aktualizowanych na podstawie danych z Urzędu Patentowego RP
 • pracownicy Czytelni Norm i Patentów prowadzą szkolenia z zakresu informacji patentowej
 • polecane zasoby:

Kontakt:
mgr inż. Małgorzata Klubka
mgr inż. Anna Kujawa – Pełnomocnik ds. SZBI

Punkt Informacji Normalizacyjnej
Czytelnia Norm i Patentów
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Fordon, bud. RCI, pokój A19
tel. 52 340-8149
bibpat@pbs.edu.pl


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl