Dostępy testowe

Biblioteka Politechniki Bydgoskiej uruchomiła dostępy testowe do:


Scopus AI – dostęp testowy

Elsevier uruchomił dostęp testowy do nowego narzędzia Scopus AI w ramach bazy Scopus.

Webinarium wprowadzające – Scopus AI: Rewolucja badań naukowych za pomocą sztucznej inteligencji – link do nagrania – Pomoże zgłębić innowacyjne zastosowania i postępy sztucznej inteligencji w amach platformy Scopus. Pozwoli przekonać się, jak sztuczna inteligencja przekształca proces odkrywania badań, przyspiesza wnioski i rewolucjonizuje działania naukowe.

Sesja Q&A z ekspertem15 maj 2024 godz. 12:00 – Sesja pytań i odpowiedzi, której tematem przewodnim będzie Scopus AI. W czasie tego interaktywnego webinaru przedstawione zostaną niuanse oraz zastosowania sztucznej inteligencji w dziedzinie badań akademickich. Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do bezpośredniego kontaktu z wybitnym ekspertem w dziedzinie AI i Scopus, zdobywając nieocenione spostrzeżenia i wyjaśnienia.

Dostęp aktywny 22 kwietnia – 31 maja 2024


Applied Science & Technology Source Ultimate

To obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki. Zakres tematyczny bazy obejmuje informatykę oraz wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, logistykę czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (ponad 1100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych.

Baza indeksuje ponad 4400 czasopism i publikacji specjalistycznych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Dostęp aktywny do 31 maja 2024.

Baza dostępna w ramach sieci adresów IP PBŚ lub zdalnie z komputerów domowych i urządzeń mobilnych. Baza została dodana na platformie EBSCOhostBentham Science

Zasoby międzynarodowego wydawcy czasopism i książek z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych to 170 tytułów czasopism i 1200 książek. Ponad 70 tytułów spośród czasopism Bentham Science znajduje się na wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW.

Czasopisma Bentham Science są indeksowane we wszystkich głównych indeksach, w tym Web of Science, PubMed i Scopus a wiele z tych tytułów ma imponujące wskaźniki Impact Factor. Dostęp do pełnych tekstów artykułów z czasopism za lata 2000-2024.

Dostęp aktywny do 1 czerwca 2024.

Kolekcja dostępna w ramach sieci adresów IP PBŚ:

lub zdalnie z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

wykaz tytułów czasopism


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl