Komunikaty


Veterinary Source – nowość w naszej ofercie

Biblioteka PBŚ zakupiła dostęp do nowej bazy Veterinary Source na 2024 r. Wydawca bazy umożliwia dostęp do bazy już dziś. Veterinary Source jest to kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Baza jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych i studentów nauk weterynaryjnych. Baza zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, takie jak patologia i parazytologia zwierząt, weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne, anatomia i fizjologia, opieka nad małymi i dużymi zwierzętami, odżywianie, diagnostyka, rozmnażanie i hodowla zwierząt.

Baza Veterinary Source została dodana na platformę EBSCOhost oraz do wyszukiwania poprzez wyszukiwarkę EDS i jest dostępna dla użytkowników w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych dla uprawnionych użytkowników.

Zachęcamy do korzystania.


Ebookpoint BIBLIO – multimedialna biblioteka cyfrowa

Biblioteka poszerzyła ofertę e-książek o wybrane pozycje wydawnictw Grupy Helion z zakresu informatyki. Serwis zapewnia dostęp do zakupionych e-książek 24/7.
Dostęp do platformy z komputerów sieci uczelnianej lub zdalnie dla posiadających konto biblioteczne poprzez HAN.
Platforma ebook BIBLIO działa jako wypożyczalnia, każdy użytkownik powinien zarejestrować konto zob. Instrukcja rejestracji i logowania lub Instrukcja logowania – zdalny dostęp

  • okres wypożyczenia wynosi 14 dni
  • wypożyczyć można dowolna liczbę publikacji
  • automatyczny zwrot po upływie 14 dni od dnia wypożyczenia.

Zapraszamy do korzystania.


Kolekcja e-książek EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection
Biblioteka uzyskała stały dostęp do kolekcji 2 500 e-książek, która powstała we współpracy z wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi, takimi jak: University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press.
Kolekcja oferuje dostęp do ponad 2 500 tytułów różnorodnej tematyce, bez ograniczeń DRM (digital rights management – systemy kontroli dostępu do danych w formie cyfrowej).
Kolekcja jest dostępna dla użytkowników w ramach sieci adresów IP UTP oraz w dostępie zdalnym.
Lista tytułów


ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Dostęp w Czytelni Głównej. Zapraszamy do korzystania.


E-czasopisma SIGMA-NOT na rok 2022
Uprzejmie informujemy, że Biblioteka wykupiła dostęp do elektronicznych wersji 20 tytułów czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT.
Lista czasopism.
Dostęp możliwy tylko dla studentów i pracowników posiadających adres mailowy wyłącznie w domenie pbs.edu.pl.
Instrukcja korzystania.
Zapraszamy do korzystaniaBIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl