Usługi informacyjne

  • pomoc w wyszukiwaniu literatury w oparciu o zasoby elektroniczne i drukowane
  • pomoc w lokalizacji materiałów źródłowych w bibliotekach krajowych oraz zagranicznych
  • pomoc w tworzeniu opisów bibliografii załącznikowej
  • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych PBŚ
  • wykonywanie analizy cytowań publikacji naukowych pracowników PBŚ na podstawie dostępnych baz (Web of Science, Scopus) oraz określanie wskaźników bibliometrycznych
  • szkolenia w zakresie korzystania z zasobów informacji
  • informacja normalizacyjna i patentowa

Sekcja Informacji Naukowej BG PBŚ
Fordon bud. RCI
tel. 52 340-8077
bibinfo@pbs.edu.pl


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl