Klauzula informacyjna

§14

 • Administratorem danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 • Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece Głównej PBŚ jest realizowane na podstawie art. 6 pkt 1e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Biblioteka przetwarza następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imię,
  • datę urodzenia,
  • adres stałego zamieszkania,
  • nazwę jednostki organizacyjnej,
  • numer indeksu,
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 • Podanie danych w czasie rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji statutowych i regulaminowych zadań Biblioteki Głównej PBŚ.
 • Dane przetwarzane i przechowywane będą w czasie zgodnym z § 3, ust. 4, p. 1) – 6) niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektora Danych Osobowych (email: iod@pbs.edu.pl).
 • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane nie będą przetwarzane automatycznie, w tym również w formie profilowania.

Wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy.


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl