Klauzula informacyjna

§11

 • Administratorem danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Alele Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres email: iod@pbs.edu.pl
 • Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece Politechniki jest realizowane na podstawie art. 6 pkt 1e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • Biblioteka przetwarza następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imię,
  • datę urodzenia,
  • adres stałego zamieszkania,
  • nazwę jednostki organizacyjnej,
  • numer indeksu,
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 • Podanie danych w czasie rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne do posiadania ważnego konta bibliotecznego i korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno- informacyjnego Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
 • Dane przetwarzane i przechowywane będą w czasie zgodnym z § 3, ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane nie będą przetwarzane automatycznie, w tym również w formie profilowania.

Wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl