Dyrekcja, bud. RCI pok. B16
Dyrektor
mgr Teresa Skibicka
st. kustosz dyplomowany
teresa.skibicka@pbs.edu.pl 52 340-8090
z-ca Dyrektora
mgr Renata Borońska
st. kustosz dyplomowany
rboronska@pbs.edu.pl 52 340-8060
Sekretariat, bud. RCI pok. B16
mgr Karolina Siuda
st. specjalista
ds. administracyjno-finans.
biblioteka@pbs.edu.pl 52 340-8056
Dział Obsługi Użytkownika
kierownik
mgr Magdalena Sobek
kustosz
magdalena.sobek@pbs.edu.pl 52 340-8072
Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, biboprac@pbs.edu.pl, bud. RCI pok. B12
mgr Jadwiga Grabarska
kustosz
jadwiga.grabarska@pbs.edu.pl
bibczas@pbs.edu.pl
52 340-8096
mgr inż. Aleksandra Jakubowska
kustosz
buksuss@pbs.edu.pl 52 340-8048
Sekcja Udostępniania Zbiorów, wypozyczalnia@pbs.edu.pl, bud. RCI, pok. C11/C12, C13
mgr Marcin Jurgiel
kustosz
mjurgiel@pbs.edu.pl 52 340-8028
mgr Anna Orzechowska-Krupa
kustosz
anna.orzechowska-krupa@pbs.edu.pl 52 340-8072
mgr Agnieszka Turek
kustosz
agnieszka.turek@pbs.edu.pl 52 340-8028

Dział Informacji Naukowej i Informatyzacji
Sekcja Obsługi Informatycznej, bibadm@pbs.edu.pl, bud. RCI, pok. B11
kierownik
mgr inż. Anna Kujawa
kustosz
anna.kujawa@pbs.edu.pl 52 340-8101
Sekcja Informacji Naukowej, bibinfo@pbs.edu.pl
mgr Jacek Korpal
kustosz
jacek.korpal@pbs.edu.pl
bibwypoz@pbs.edu.pl
52 340-8077
Punkt Informacji Normalizacyjnej, bibpat@pbs.edu.pl, bud. RCI pok. A22
mgr inż. Małgorzata Klubka
kustosz
bibpat@pbs.edu.pl 52 340-8149

BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl