Szkolenia i praktyki

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku PBŚ

Obowiązkowy kurs e-learning dotyczący zasad korzystania z biblioteki i oferowanych usług. Informacje o dostępie do kursu studenci otrzymują na uczelniane konta mailowe. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu w pierwszym semestrze nauki.

Szkolenia dla pracowników, doktorantów i studentów PBŚ

Szkolenia są bezpłatne, prowadzone w formie prezentacji i/lub warsztatów. W przypadku zajęć grupowych liczba uczestników nie powinna przekraczać 15 osób. Termin szkoleń należy wcześniej uzgodnić – dane kontaktowe poniżej.

  • Korzystanie z informacji naukowej

Zakres tematyczny: zagadnienia związane z korzystaniem z e-zasobów, m.in. z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych, zasobów ogólnodostępnych. Wybór źródeł jest zróżnicowany, dostosowany do kierunku studiów i prowadzonych badań naukowych.
Kontakt: 52 340-8077, bibinfo@pbs.edu.pl

  • Informacja normalizacyjna i patentowa

Zakres tematyczny: metody wyszukiwania norm, patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, znaczenie i ochrona patentów, patent krajowy.
Szkolenia odbywają się w Czytelni Norm i Patentów. (RCI, pok. A22)
Kontakt: 52 340-8149, bibpat@pbs.edu.pl

Praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa

BG PBŚ oferuje odbywanie praktyk zawodowych dla studentów kierunków: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, architektura informacji.


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl