Szkolenia i praktyki

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku PBŚ

Obowiązkowy kurs e-learning dotyczący zasad korzystania z biblioteki i oferowanych usług. Informacje o dostępie do kursu studenci otrzymują na uczelniane konta mailowe. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie testu w pierwszym semestrze nauki.

Szkolenia dla pracowników, doktorantów i studentów PBŚ

Szkolenia są bezpłatne, prowadzone w formie prezentacji i/lub warsztatów. W przypadku zajęć grupowych liczba uczestników nie powinna przekraczać 15 osób. Termin szkoleń należy wcześniej uzgodnić – dane kontaktowe poniżej.

  • Korzystanie z informacji naukowej

Zakres tematyczny: zagadnienia związane z korzystaniem z e-zasobów, m.in. z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych, zasobów ogólnodostępnych. Wybór źródeł jest zróżnicowany, dostosowany do kierunku studiów i prowadzonych badań naukowych.
Szkolenia odbywają się w sali multimedialnej przy Czytelni Głównej (RCI, pok. C10).
Kontakt: 52 340-8077, bibinfo@pbs.edu.pl

  • Ocena dorobku naukowego

Zakres tematyczny: zasady wprowadzania opisów publikacji do Bibliografii Publikacji
Pracowników poprzez moduł zgłoszeniowy, ocena dorobku naukowego (punktacja MNiSW raz Impact Factor czasopisma), tworzenie raportu cytowań oraz wyznaczanie indeksu Hirscha
(Web of Science Core Collection, Scopus, Publish or Perish, Google Scholar).
Szkolenia odbywają się w sali multimedialnej przy Czytelni Głównej (RCI, pok. C10).
Kontakt: 52 340-8077, bibinfo@pbs.edu.pl

  • Informacja normalizacyjna i patentowa

Zakres tematyczny: metody wyszukiwania norm, patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, znaczenie i ochrona patentów, patent krajowy.
Szkolenia odbywają się w Czytelni Norm i Patentów. (RCI, pok. A19)
Kontakt: 52 340-8149, bibpat@pbs.edu.pl

Praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa

BG PBŚ oferuje odbywanie praktyk zawodowych dla studentów kierunków: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, architektura informacji.


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl