Wypożyczanie zbiorów

Zbiory biblioteczne wypożyczać mogą

 • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, słuchacze studiów podyplomowych PBŚ
 • pracownicy PBŚ
 • studenci innych uczelni i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, na podstawie umowy o współpracy z PBŚ
 • emeryci i renciści PBŚ
 • wszyscy uprawnieni muszą posiadać kartę biblioteczną lub aktywną ELS/ELD.

Zbiory niepodlegające wypożyczeniom

 • czasopisma i zeszyty naukowe
 • egzemplarze książek posiadające w systemie komputerowym status „Nie wypożycza się”
 • książki działów wewnętrznych Biblioteki
 • zbiory specjalne (normy, patenty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, prace doktorskie)
 • książki sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zamawianie, wypożyczanie i odbiór książek

 • zamawia się wyłącznie poprzez katalog komputerowy, po zalogowaniu na konto czytelnika
 • egzemplarze ze statusem Do wypożyczenia i lokalizacją Magazyn
 • wypożycza się tylko jeden egzemplarz tego samego tytułu książki
 • zamówienia realizowane są w ciągu 30 minut
 • odbiór książek w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, osobiście w Wypożyczalni BG za okazaniem karty bibliotecznej lub ELS/ELD
 • zamówienia nieodebrane w terminie zostają anulowane.

Limity i okresy wypożyczeń

 • studenci PBŚ I, II i III stopnia i słuchacze studiów podyplomowych PBŚ – 15 książek na 90 dni
 • studenci PBŚ dwóch kierunków – 18 książek na 90 dni
 • pracownicy PBŚ – 20 książek na 365 dni
 • emeryci i renciści PBŚ – 5 książek na 90 dni
 • studenci innych uczelni – 15 książek na 90 dni

Przedłużanie terminu zwrotu książek (prolongata)

 • okres wypożyczenia każdej pozycji, można dwukrotnie przedłużyć przed upływem terminu zwrotu, za każdym razem na 30 dni
 • prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez konto biblioteczne lub osobiście – jednak nie wcześniej niż 14 dni przed datą zwrotu.

Zwrot wypożyczonych książek

 • użytkownicy, którzy podali adres email, otrzymują przypomnienie na 3 dni przed zbliżającym się terminem zwrotu
 • książki należy zwrócić w Wypożyczalni BG
 • przekroczenie terminu zwrotu skutkuje blokadą konta czytelnika i naliczeniem opłaty 0,30 zł za każdy dzień i za każdy egzemplarz.
 • zwrot książek 24/7 – wrzutnia

Wypożyczenia z Czytelni Głównej

 • książki oznaczone pomarańczowym paskiem można wypożyczać na 15 dni, bez możliwości przedłużania terminu zwrotu
 • prawo do wypożyczeń z Czytelni Głównej  mają użytkownicy BG PBŚ z aktywnym kontem bibliotecznym
 • książek tych nie zamawia się poprzez katalog – samodzielnie wyszukaną na półce pozycję, należy podać  bibliotekarzowi w celu wczytania na konto czytelnika
 • jednocześnie można wypożyczyć 3 egzemplarze
 • książki należy zwrócić w Czytelni Głównej BG
 • przekroczenie terminu zwrotu skutkuje blokadą konta czytelnika oraz naliczeniem opłaty 0,30 zł za każdy dzień, za każdy egzemplarz.

Opłaty i numery kont bankowych 


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl