Jak korzystać z biblioteki?

Zapisy do biblioteki

 • do korzystania z Wypożyczalni BG PBŚ są uprawnieni:
  • pracownicy Politechniki
  • studenci Politechniki
  • uczestnicy studiów doktoranckich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej PBŚ
  • emeryci i renciści Politechniki
  • studenci innych uczelni, które zawarły umowy o współpracy z Politechniką
 • zapisu do Biblioteki dokonuje się samodzielnie poprzez formularz online dostępny w katalogu komputerowym – zakładka „Moje konto”
  • po wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu, należy na adres mailowy wypozyczalnia@pbs.edu.pl przesłać potwierdzenie opłaty za aktywację konta w wysokości 10 zł na konto 80 1240 2092 9128 8310 0400 0000, a w tytule podać wygenerowany tymczasowy ID użytkownika
  • po weryfikacji danych użytkownik otrzyma maila z informacją, że konto zostało aktywowane
 • karta biblioteczna lub aktywowana ELS upoważnia do:
  • zamawiania, wypożyczania oraz przedłużania terminu zwrotu (prolongowania) wypożyczonych książek
  • korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią PBŚ. Zdalny dostęp do e-zasobów
 • zagubienie karty bibliotecznej lub ELS należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni BG, lecz nie później niż w ciągu 7 dni.

Konto biblioteczne

 • logowanie: nr karty bibliotecznej lub nr albumu (ELS), PIN (2 cyfry roku i 2 miesiąca urodzenia, np. 8701)
 • umożliwia:
  • zamawianie, wypożyczanie oraz przedłużanie terminu zwrotu (prolongowanie) wypożyczonych książek
  • sprawdzanie stanu konta (liczby zamówionych lub wypożyczonych książek, komunikatów o opłatach i blokadach)
  • zmianę numeru PIN
  • aktualizację adresu e-mail
 • jest ważne:
  • dla studentów – na czas trwania studiów I lub II stopnia
  • dla pracowników, emerytów i rencistów – przez okres 5 (pięciu) lat
  • dla doktorantów – na czas trwania tych studiów
  • dla uczestników studiów podyplomowych – na czas trwania tych studiów
  • dla studentów innych uczelni przez okres ważności legitymacji studenckiej
  • dla studentów zagranicznych, uczestniczących w programach wymiany – przez okres pół roku
 • z chwilą podpisania karty obiegowej lub e-obiegówki konto zostaje usunięte.

Wypożyczanie zbiorów

Korzystanie na miejscu

 • z Czytelni Głównej korzystać mogą wszyscy zainteresowani
 • zbiory w Czytelni Głównej:
  • ułożone są działowo według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
  • udostępniane są w wolnym dostępie do półek
  • wykorzystane odkłada się na specjalne wózki
 • wypożyczenia z Czytelni Głównej:
  • książki oznaczone pomarańczowym paskiem można wypożyczać na 15 dni (bez możliwości przedłużania terminu zwrotu)
  • prawo do wypożyczeń z Czytelni Głównej mają użytkownicy BG PBŚ z aktywnym kontem bibliotecznym
  • książek tych nie zamawia się poprzez katalog – wyszukaną na półce pozycję bibliotekarz wczytuje na konto czytelnika
  • jednocześnie można wypożyczyć 3 egzemplarze
  • książki należy zwrócić w Czytelni Głównej BG
  • przekroczenie terminu zwrotu skutkuje blokadą konta czytelnika oraz naliczeniem opłaty 0,30 zł za każdy dzień, za każdy egzemplarz
 • korzystając z Czytelni Głównej należy:
  • zostawić w szatni okrycia wierzchnie oraz torby/plecaki
  • wnieść tylko rzeczy potrzebne do pracy (laptop, notatki)
  • zgłosić bibliotekarzowi  wnoszone materiały.

Zasady korzystania z e-zasobów licencjonowanych

Regulamin dla użytkowników

Opłaty i numery kont bankowych

Karty obiegowe, e-obiegówki

Wszyscy studenci po zakończeniu nauki i pracownicy PBŚ po rozwiązaniu umowy o pracę, są zobowiązani uzyskać potwierdzenie braku zaległości na koncie bibliotecznym.

 • studenci PBŚ – na wystawionych w systemie USOS e-obiegówkach
 • pracownicy PBŚ – na wystawionej przez Dział Spraw Pracowniczych i Płac karcie obiegowej.

Przysposobienie biblioteczne


BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl