Cennik opłat za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie zasad systemu biblioteczno-informacyjnego PBŚ

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz § 3 ust.9 „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług sytemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy” wprowadza się następujące opłaty za wykonywanie usług bibliotecznych i za nieprzestrzeganie zasad systemu biblioteczno-informacyjnego:

1. Opłaty za usługi biblioteczne należy wpłacać na konto: 80 1240 2092 9128 8310 0400 0000

Rodzaj usługi Cena
Wystawienie karty bibliotecznej 10 zł
Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej 10 zł
Aktywacja/ aktualizacja konta bibliotecznego 10 zł
Wypożyczenie książki z zagranicy wg rachunku biblioteki wypożyczającej
Sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma wg rachunku biblioteki sporządzającej kopie

2. Opłaty za nieprzestrzeganie zasad systemu biblioteczno-informacyjnego – należy wpłacać na konto:
31 1240 2092 9128 8600 0410 0000

Forma naruszenia regulaminu Cena
Zagubienie lub całkowite zniszczenie materiałów bibliotecznych według obowiązujących cen, jednak nie mniej niż 40 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie materiałów wyjątkowo cennych lub trudnych do nabycia koszty reprodukcji wg aktualnych cen rynkowych
Uszkodzenie książki koszty oprawy wg aktualnych cen rynkowych
Uszkodzenie czasopisma koszty oprawy wg aktualnych cen rynkowych
Przetrzymanie książki ponad dopuszczalny okres wypożyczenia 0,30 zł za każdy dzień po wyznaczonym terminie zwrotu

BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl