Nowości książkowe – wybrane pozycje za okres marzec – czerwiec

Informatyka. Sztuczna inteligencja. Sieci komputerowe. Grafika komputerowa.

 • Adaptacyjne systemy wielorobotowe / Marcin Stępniak, Kamil Skarżyński, Waldemar Bartyna [et al.]. Warszawa, 2019.
 • Effective sulutions for high performance communication in the cloud / Sebastian Łaskawiec. Bydgoszcz, 2020.
 • Jakość oprogramowania : podręcznik dla profesjonalistów / Michał Sobczak. Gliwice, copyright 2020.
 • Legal and Social Aspects of Cybersecurity / editors: Sylwia Gwoździewicz, Krzysztof Tomaszycki. Warszawa, 2020.
 • Modele parametryczne w przykładach dla Autodesk Inventor / Sebastian Rzydzik. Gliwice, 2019.
 • Podstawy sztucznej inteligencji / Paweł Wawrzyński. – Wyd. 2. Warszawa, 2019.
 • Podstawy wizualizacji danych : zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów / Claus O. Wilke. Gliwice, © 2020.
 • Sieci neuronowe do przetwarzania informacji / Stanisław Osowski. – Wyd. 4 rozsz. Warszawa, 2020.
 • Wprowadzenie do teorii obliczeń / Michael Spiser. – Wyd. 3. Warszawa, 2020.
 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego do wykrywania ataków sieciowych / Marek Pawlicki. Bydgoszcz, 2020.

Zarządzanie. Logistyka.

 • Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania / redakcja naukowa Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole, 2019.
 • Innowacje w wybranych sektorach gospodarki : praca zbiorowa / pod redakcją Bartłomieja Gładysza, Stanisława Marciniaka i Zbigniewa Chyby. Warszawa, 2019.
 • Kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych : koopetycja – zaufanie – współpraca / Edyta Gąsiorowska-Mącznik, Agnieszka Piotrowska-Piątek, Danuta Witczak-Roszkowska. Kielce, 2019.
 • Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych / redakcja naukowa Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole, 2019.
 • Transport w logistyce / Elżbieta Gołembska, Marcin Gołembski. Warszawa, 2020.
 • Wieloagentowe systemy decyzyjne / Piotr Pałka. Warszawa, 2019.
 • Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym / Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski, Radosław Zając. Warszawa, 2019.
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.O. : droga do przyszłości : praca zbiorowa / pod redakcją Grażyny Gierszewskiej. Warszawa, 2020.

Nauki społeczne. Ekonomia. Gospodarka. Prawo.

 • Dewiacje finansjalizacji / pod redakcją naukową Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego. Warszawa; Sopot, 2019.
 • Ekonomia systemu podatkowego / Konrad Raczkowski, Friedrich Schneider, Joanna Węgrzyn. Warszawa, 2020.
 • Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aksjologia i kierunek zmian / Maciej Złowodzki, Edwin Tytyk, Manezha Dost. Kraków, 2019.
 • Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aspekty edukacyjne i przestrzenne / redakcja Ewa Górska, Aneta Kossobudzka-Górska, Katarzyna Zawada-Pęgiel. Kraków, 2019.
 • Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aspekty organizacji i strategii zarządzania / redakcja Matylda Wdowiarz-Bilska, Małgorzata Sławińska, Marcin Butlewski. Kraków, 2019.
 • Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji w produkcji / redakcja Leszek Pacholski, Joanna Kałkowska, Paweł Kiełbasa. Kraków, 2019.
 • Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji w zakresie szkolnictwa i środowiska pracy / redakcja Tadeusz Juliszewski, Karolina Trzyniec, Anna Taczalska-Ryniak. Kraków, 2019.
 • Inkluzywna gospodarka światowa : szanse i wyzwania / Iwona Pawlas, Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała [et al.] Warszawa, © copyright 2020.
 • Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania / pod redakcją Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Krzysztofa Szczepaniaka. Gdańsk, 2019.
 • Kapitał społeczny a gospodarowanie : aspekty teoretyczne i empiryczne / Aleksandra Grabowska-Powaga. Warszawa, 2019.
 • Kontrakty budowlane : ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia / Ewa Hanna Siemińska. Warszawa, 2020.
 • Marketing w przedsiębiorstwie – ujęcie operacyjne / Anna Czubała, Roman E. Niestrój, Angelika M. Pabian. Warszawa, 2020.
 • Mikroekonometria : teoria i praktyka / redakcja naukowa Barbara Batóg. Warszawa, 2019.
 • Rola nierówności dochodowych w procesach rozwoju kapitału ludzkiego / Jakub Bartak. Rzeszów, 2019.
 • Społeczeństwo internautów a kultura globalna : nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku / pod redakcją naukową Marii Kalczyńskiej. Opole, 2019.
 • Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak. – Wyd. 3. Warszawa, 2020.
 • Turystyka miejska / Roman Nowacki. Opole, 2019.

Matematyka

 • Elementy teorii mnogości, logiki i teorii zbiorów przybliżonych / Marek Sikora, Beata Sikora. Gliwice, 2019.
 • Geometria w projektowaniu : studia z proporcji i kompozycji / Kimberly Elam. Kraków, 2019.
 • Matematyka dla studentów politechnik : teoria, przykłady, zadania z wykorzystaniem pakietów matematycznych / Andrzej Just, Witold Walas, Alina Kondratiuk-Janyska, Jerzy Pełczewski, Marek Małolepszy, Agnieszka Niedziałkowska. Wyd. 3 uzup. i popr., Łódź
 • Matematyka II : dla Wydziału Transportu / Joanna Chmielewska, Elżbieta Ferenstein, Jerzy Pusz [et al.]. Warszawa, 2019.
 • Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych / Mirosław Bocian. Wrocław, 2019.

Nauki przyrodnicze. Medycyna. Nauka o Środowisku.

 • Chemia leków syntetycznych / Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt. Gdańsk, 2019.
 • Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski ; Paweł Jarosiewicz [i 29 innych]. Warszawa, 2020.
 • Gospodarka a środowisko i ekologia / redakcja naukowa Krzysztof Małachowski. Wyd. 4 zm., Warszawa, 2019.
 • Ptaki Wrocławia : w okresie 200 lat : występowanie, liczebność i zmiany w dzisiejszych granicach administracyjnych miasta / Ludwik Tomiałojć. Wrocław, 2020.
 • System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia / Magdalena Gajewska, Joanna Rayss, Wojciech Szpakowski [et al.]. Gdańsk, 2019.

Nauki techniczne. Budownictwo. Transport. Mechanika

 • Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : book of abstracts : IV International Scientific-Technical Conference, 6-8 February 2020. Kielce, 2020.
 • Analiza intensyfikacji wymiany ciepła falą akustyczną / Sebastian Rulik. Gliwice, 2019.
 • Automatyczne sterowanie i regulacja : procesy ciągłe i dyskretne / Eugeniusz Rosołowski. Warszawa, 2020.
 • Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST / Bartłomiej Igliński. Toruń, 2019.
 • Chłodnictwo i pompy ciepła / Marian Rubik. Warszawa, 2020.
 • Drgania i hałas w inżynierii maszyn / Wiesław Fiebig. Warszawa, 2020.
 • Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu / Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist. Warszawa, copyright © 2020.
 • Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy / Krystyna Mizielińska, Jarosław Olszak. – Wyd. 3 popr. Warszawa, 2020.
 • Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności / Maria Rosienkiewicz. Wrocław, 2019.
 • Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja / Stefan Niestępski, Mirosław Parol, Janusz Pasternakiewicz [et al]. – Wyd. 4 zm. Warszawa, 2019.
 • Inżynieria odnowy pojazdów samochodowych. T. 1, Inżynieria obsługiwania : wybrane zagadnienia / Marian Jósko, Jakub Kowalczyk, Ryszard Mańczak [et al.].Poznań, 2019.
 • Inżynieria odnowy pojazdów samochodowych. T. 2, Inżynieria naprawy : wybrane zagadnienia / Marian Jósko, Jakub Kowalczyk, Ryszard Mańczak [et al.]. Poznań, 2019.
 • Kontakt między belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju / Olga Kawa. Poznań, 2019.
 • Kształtowanie ruchu w miejskich sieciach transportowych z wykorzystaniem inżynierii systemów / Grzegorz Karoń. Gliwice, 2019.
 • Laserowe mikrotechnologie materiałowe : wybrane zastosowania w elektronice i elektrotechnice / Ryszard Pawlak. Łódź, 2019.
 • Manufacturing processes : actual problems – 2019. Vol. 1, Basic science applications in manufacturing processes / edited by: Oleksandr Hachkevych. Opole, 2019.
 • Manufacturing processes : actual problems – 2019. Vol. 2 Modelling and optimization of manufacturing processes / edited by: Oleksandr Hachkevych. Opole, 2019.
 • Materials science for designers of architectural environment / Edited by Vadym Abyzov, Kateryna Pushkarova. Kielce, 2020.
 • Mikroskopia elektronowa. T. 3, Praktyczna mikroskopia skaningowa : wybrane zastosowania w inżynierii materiałowej / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła. Kraków, 2019.
 • Ostatočnye fazovoe i naprâžennoe sostoânnie stalʹnyh plastin pri nagreve podvižnymi istočnikami tepla / Tomaš Volčanski. Opole, 2019.
 • Podstawowe technologie spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych. Cz. 1 / Artur Czupryński. – Wyd. 2 popr. Gliwice, 2019.
 • Podstawy budownictwa mostowego / Iwona Jankowiak. Poznań, 2019.
 • Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów / Zbigniew Gajo. Warszawa, 2019.
 • Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji / redakcja Zbigniew Bukowski, Grzegorz Malina. Poznań ; Bydgoszcz, 2019.
 • Problematyka bezpieczeństwa w inżynierii ruchu drogowego i wybranych systemach logistycznych / pod redakcją Barbary Miłaszewicz. Opole, 2019.
 • Programowanie obrabiarek CNC / Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Piotr Kiszka. – Wyd. 4 zm. i uaktual. – 2 wyd. WN PWN. Warszawa, © 2020.
 • Projektowanie zakładów oczyszczania wody / Małgorzata Wolska, Agnieszka Urbanowska. Wroclaw, 2019.
 • Systemy fotowoltaiczne / Mariusz T. Sarniak. Warszawa, 2019.
 • Teoria eksploatacji i diagnostyka pojazdów szynowych : zagadnienia wybrane / Andrzej Sowa. Kraków, 2019.
 • Termodynamiczne aspekty stosowalności mieszaniny węglowodorów nasyconych do realizacji obiegów lewobieżnych / Bogusław Białko, Wrocław, 2019.
 • Transformatory z regulacją przekładni pod obciążeniem w systemie elektroenergetycznym : zagadnienia wybrane / Robert Małkowski. Gdańsk, 2019.
 • Wąskotorowe wagony spalinowe w Polsce / Bogdan Pokropiński. Warszawa, 2020.
 • Wpływ wybranych czynników na wyniki lęgów kurcząt brojlerów / Anita Kinal. Bydgoszcz, 2019.
 • Współcześnie stosowane deskowania indywidualne i systemowe / Kazimierz Wysocki. Krosno, 2019.
 • Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych / Tadeusz Z. Woźniak, Andrzej Trafarski, Jacek Jackiewicz [et al.]. Bydgoszcz, 2019.
 • Wysokosprawnościowe pompy zębate / Piotr Osiński. Wrocław, 2019.
 • Wytrzymałość materiałów. Cz. 1 / Janusz Dębiński, Justyna Grzymisławska. Poznań, 2019.
 • Wytrzymałość materiałów. Cz. 2 / Janusz Dębiński, Justyna Grzymisławska. Poznań, 2019.
 • Wytrzymałość materiałów. Cz. 3 / Janusz Dębiński, Justyna Grzymisławska. Poznań, 2019.
 • Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach ścieków / Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko, Jakub Wróblewski. [Warszawa], 2020.
 • Zrozumieć sprawozdanie finansowe / Gertruda Krystyna Świderska. Warszawa, 2018.

Architektura. Wzornictwo. Sztuka.

 • Cities of information civilization : new challenges / Anna Palej. Kraków, 2019.
 • Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem / Filip Moterski. Łódź, 2019.
 • Karpackie miasta, miasteczka i wsie / Hanna Hrehorowicz-Gaber, Elżbieta Węcławowicz-Bilska, Wojciech Wójckowski. Kraków, 2019.
 • Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Anna Staniewska. Kraków, 2019.
 • Małe miasta o układach historycznych w Polsce Południowej / Agnieszka Ciepiela, Olga Kania, Rita Łabuz. Kraków, 2019.
 • Rola światła w architekturze znaczeniowej / antologia pod redakcją Anny Marii Wierzbickiej. Warszawa, 2019.
 • Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej / Janusz Oleniak. Warszawa, 2020.
 • Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym / pod redakcją naukową (science eds.) Wandy Musialik. Opole, 2019.
 • Wpływ drogowych korytarzy transportowych na przekształcenia małych i średnich miast w Polsce południowej / Rafał Blazy, Jakub Błachut, Anna Ziobro. Kraków, 2019.
styczeń – luty 2020
Aktualne problemy w elektroenergetyce APE’19 Cz.1: XIX Konferencja Naukowa / zorg. przez Katedrę Elektroenergetyki. Gdańsk, 2019.
Aktualne problemy w elektroenergetyce APE’19 Cz.2: XIX Konferencja Naukowa / zorg. przez Katedrę Elektroenergetyki. Gdańsk, 2019.
Alokacyjne i dystrybucyjne dylematy polityki rolnej na przykładzie polskiego sektora rolno-spożywczego w okresie 1989-2018 / Marek Wiger. Warszawa, 2019.
Badania i rozwój prototypów innowacyjnej elektrowni wiatrowej / Krzysztof Doerffer. Bydgoszcz, 2019.
Bibliografia dorobku pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego : 1912- 2018 / opracowanie, układ i redakcja Jan Bienias. Warszawa, copyright © 2019.
Branża budowlana we wskaźnikach finansowych w dobie kryzysu gospodarczego / Edyta Piątek. Kielce, 2019.
Człowiek – żywność – środowisko. T. 1 / redakcja naukowa Maciej Kluz, Paweł Hanus. Rzeszów, 2019.
Człowiek – żywność – środowisko. T. 2 / redakcja naukowa Dorota Grabek-Lejko, Patrycja Sowa. Rzeszów, 2019.
Działalność gospodarcza w sektorze MŚP : praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa / redakcja naukowa Jadwiga Glumińska-Pawlic ; Dominika Bielecka [i 11 pozostałych]. Warszawa, 2020.
Edukacja żywieniowa : w teorii i praktyce / redakcja naukowa Krystyna Gutkowska, Janusz Włodzimierz Adamowski. Warszawa, 2019.
Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy ozimej i jarej / Mirosław Pietrusewicz, Michał Jacek Skłodowski. Olsztyn, © copyright 2019.
Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / Marek Fałdowski. Szczytno, 2019.
Ewaluacja – perspektywa regionalna : doświadczenia i inspiracje : praca zbiorowa / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń, 2019.
Frakcjonowanie fosforu w matrycach środowiskowych i jego zastosowanie w inżynierii środowiska / Elżbieta Bezak-Mazur. Kielce, 2019.
Gdańskie Dni Elektryki ’ 2019 : XLIII Konferencja Naukowo-Techniczna / org. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk. Gdańsk, 2019.
Konferencja Naukowo-Techniczna „Jakość Dostawy Energii Elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” Czestochowa, 28-29 listopada 2019. Gdańsk, 2019.
Kręgi kamienne w Odrach : goci i porosty / Tadeusz Grabarczyk, Ludwik Lipnicki. Charzykowy, Bydgoszcz, 2019.
Laboratory of electrical machines / Leszek Szychta, Elżbieta Szychta, Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2019.
LI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2019 : Opole – Moszna 23-25 września 2019/. Gdańsk, 2019.
Materiały eksploatacyjne w rolnictwie / Piotr Łagowski, Zdzisław Chomik. Kielce, 2019.
Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. 1, Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018 / pod redakcją Mariusza Migały, Bożeny Płonki-Syroki, Sławomira Jandzisia. Opole, 2019.
Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. 2, Współczesne kierunki rozwoju medycyny i fizjoterapii / pod redakcją Mariusza Migały, Jana Szczegielniaka, Sławomira Jandzisia. Opole, 2019.
Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego / Katarzyna Łukiewska. Olsztyn, © copyright 2019.
Metody optymalizacyjne bez ograniczeń w języku C# : metody gradientowe i bezgradientowe / Bernard Baron, Joanna Kolańska-Płuska. Opole, 2019.
Metodyka prowadzenia pomiarów służących ocenie stopnia skorodowania zbrojenia w betonie przy użyciu zestawu GP 5000-Galvapulse TM / Wioletta Raczkiewicz. Kielce, 2019.
Multirezonansowe przekształtniki napięcia stałego na napięcie stałe z jednym tranzystorem / Elżbieta Szychta, Leszek Szychta. Bydgoszcz, 2020.
Nadleśnictwo Jedwabno : historia i walory przyrodniczo-kulturowe / Izabela Lewandowska. Olsztyn, copyright 2019.
Praktyczne zastosowania badań mikrobiologicznych / pod red. Wojciecha Truszkowskiego. Olsztyn, 2019.
Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2017-2018 : (wyniki rachunku symulacyjnego) / autorzy: Irena Augustyńska, Arkadiusz Bębenista. Warszawa, 2019.
Projektowanie i eksploatacja maszyn roboczych / redakcja naukowa Marta Kurek, Tadeusz Łagoda. Opole, 2019.
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2018 : wybrane aspekty makroekonomiczne / pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek. Kielce, 2019.
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2018 : wybrane sektory mechanizmy instrumenty wsparcia / pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek. Kielce, 2019.
Relacje międzyorganizacyjne w wybranych obszarach / Maria Krechowicz, Katarzyna Kiliańska. Kielce, 2019.
Rodzaje i zastosowania funkcji intensywności uszkodzeń / Leszek Opyrchał. Kraków, 2019.
Rynki rolne i żywnościowe w dobie innowacji cyfrowych / Szczepan Figiel. Warszawa, 2019.
Sprawiedliwy podział : Kryteria, metody i aplikacje / Ewa Kiryluk-Dryjska. Warszawa, Poznań, 2019.
Uwarunkowania bezpieczeństwa i jakości żywności w Polsce / pod red. Wojciech Truszkowski, Patrycja Róża Sosna. Olsztyn, 2019.
Uwarunkowania budowy biogospodarki i zrównoważonego rozwoju w Polsce / pod red. Wojciecha Truszkowskiego. Olsztyn, 2019.
Uwarunkowania utrzymania dobrostanu zwierząt w Polsce / pod red. Wojciecha Truszkowskiego. Olsztyn, 2019.
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów. Gdańsk, 2019.
Wartość dodana w procesach regionalnej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa / Julian Krzyżanowski. Warszawa, 2019.
XIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej : 24-25 IX 2019 / redakcja: Grzegorz Robak. Opole, 2019.
XIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej : 24-25 IX 2019 / redakcja: Michał Podpora. Opole, 2019.
Zagadnienia fizykalne w termomodernizacji i remontach obiektów budowlanych / aut. Maria Wesołowska et. al. Bydgoszcz, 2019.
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w erze gospodarki cyfrowej / Małgorzata Adamska. Opole, 2019.
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych : XXIII konferencja / redakcja naukowa: Janusz Wątroba, StatSoft Polska. Kraków, 2019.
Zmęczenie materiału w eksploatacji maszyn roboczych / redakcja naukowa Andrzej Kurek, Tadeusz Łagoda. Opole, 2019.
Zrównoważone społeczeństwo wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw / Małgorzata Gotowska. Bydgoszcz, 2019.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl