Skład osobowy Rady Bibliotecznej – kadencja 2016-2020

Przewodniczący: dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Członkowie:

 • dr inż. Krzysztof Pawłowski – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Mariusz Bogucki – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • dr inż. Adam Mroziński – Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz, prof. nadzw. UTP – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • dr inż. Piotr Kiedrowski – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski prof. nadzw. UTP – Wydział Zarządzania
 • dr Andrzej Kostencki – SWFiS
 • mgr Teresa Skibicka – Dyrektor Biblioteki Głównej
 • mgr Dorota Olejnik z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej
 • mgr Renata Borońska – Biblioteka Główna
 • mgr inż. Zofia Kukurowska – Biblioteka Główna
 • mgr Elżbieta Głowacka – Biblioteka Główna
 • mgr Marcin Jurgiel – Biblioteka WTiICH
 • mgr inż. Michał Stopel – przedstawiciel doktorantów
 • Bartłomiej Wawrzonkowski – przedstawiciel studentów

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl