Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, (pok. 69)
tel. 52 374-9032
bibchem@pbs.edu.pl

Bibliotekę prowadzi:
mgr Marcin Jurgiel

Szanowni Użytkownicy!
Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr Z.173.2019.2020 z dniem 24 maja 2021 nastąpiło zamknięcie biblioteki WTiICH. Zwrot książek wyłącznie w Bibliotece Głównej UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, bud. RCI.

Pytania można kierować na adres email: bibchem@pbs.edu.pl lub wypozyczalnia@pbs.edu.pl


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl